TẤM THẠCH CAO CHỐNG ẨM YOSHINO NHẬT BẢN – 9.5MM

Địa chỉ: COMA 18 – Cụm cộng nghiệp Thanh Oai, Bích Hòa, Tp. Hà Nội

Hotline: 0243.688.7889

Fax: 0243.688.7389

Email: nghiason2012@gmail.com

Fanpage: https://tranvachdaiichi.com.vn/

Youtube: https://youtu.be/cmwue4EQiw4

 

viVietnamese