Khung xương trần chìm Nhật Bản G8 Daiichi – Trắng

Hệ khung trần chìm DAIICHI luôn đảm bảo về tính ổn định về quy cách cũng như chất lượng sản phẩm.
Tất cả các hệ khung trần DAIICHI đều được bảo hành 15 năm.
Công ty DAIICHI cam kết đáp ứng những yêu cầu cao nhất của khách hàng, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.