Liên Hệ

Liên Hệ
baotri

CÔNG TY CPCN ĐẦU TƯ DAIICHI

VĂN PHÒNG:Cụm công nghiệp COMA 18 – Bích Hoà – TP. Hà Nội

Showroom: 594 Đường Láng, Hà Nội

Tel: 0243.688.7889

Fax 0243.688.7389

Email:nghiason2012@gmail.com

Website: http://tranvachdaiichi.com.vn