Địa chỉ: Lô 1 KCN đường Chiến Thắng, Hà Nội

Tel:  043.688.7889 - Fax:  043.688.7389

 

PHỤ KIỆN TRẦN NỔI

  • Pát 2 lỗ, phụ kiện thi công khung trần nổi thạch cao

 

  • TắcKê thép, phụ kiện khung trần nổi

 

  • Tăng đơ

 

  • Ti dây ( dây thép )

 

  • Vít, đinh thép phụ kiện sử dụng cho khung trần nổi

 

PHỤ KIỆN TRẦN CHÌM

 

  • Tyren phụ kiện thi công khung trần chìm

 

  • con tán phụ kiện thi công khung trần nổi

 

  • Tắc kê đạn phụ kiện thi công khung trần nổi

 

  • Vít, đinh thép

BĂNG KEO LƯỚI DAIICHI TRẦN CHÌM

bang-keo-copy