Kĩ thuật thi công trần nổi

Kĩ thuật thi công trần nổi
May 10, 2020 No Comments Uncategorized admin

Bước 1: Công tác xác định cao độ + lắp thanh viền tường

1. Dùng máy laser xác định cao độ treo trần

2. Đánh dấu vị trí của thanh viền tường bằng bút chì.

3. Liên kết thanh viền tường vào các vị trí đã đánh dấu sẵn trên tường bằng bằng đinh thép với khoảng cách liên kết tối đa 150mm hoặc vít nở thích hợp với khoảng cách liên kết tối đa 300mm.

Bước 2: Công tác lắp dựng kết cấu hệ khung xương trần nổi Daiichi

1 Đánh dấu vị trí điểm treo cho các bộ ty treo trên kết cấu trần hiện hữu. 
2 Gắn pát thép lên kết cấu trần bằng đinh thép, sao cho khoảng cách tối đa từ tường bao đến điểm treo đầu tiên là 600mm. Khoảng cách giữa 2 thanh chính T là 1200/1220mm. Khoảng cách tới các điểm treo tiếp theo là 1000mm.
3 Kiểm tra cao độ khoảng hở trần bằng thước dây.
4 Dùng kìm cắt kim loại đo cắt thanh thép để tạo bộ ty treo phù hợp với khoảng hở trần.Tạo bộ ty treo: Bộ ty treo bao gồm 2 đoạn ty dây liên kết thông qua tender. Chiều dài bộ ty treo bằng khoảng cách từ chiều cao thiết kế đến kết cấu bên trên (trần/mái).Lưu ý: đầu thanh ty dây xuyên qua 2 lỗ tender đảm bảo chiều dài tối thiểu là 50mm.
5 Gắn bộ ty treo vào từng vị trí pát thép
6Lắp đặt thanh T chính vào bộ ty treo.  
7 Lắp đặt các thanh T phụ vào thanh T chính
8 Lắp thanh T 1200/1220 vào thanh T chính. Tạo ô lưới trần 600x600mm/ 610x610mm bằng cách gắn các thanh T 600/610mm vào các thanh T 1200/1220mm.
9Kiểm tra và điều chỉnh tăng đơ thép để căn chỉnh độ phẳng bề mặt khung xương trước khi thả tấm trần. Dùng máy laser kết hợp thước dây kiểm tra độ phẳng bề mặt khung xương. Điều chỉnh bằng cách bóp cánh các tender thép.  
About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *