Địa chỉ: Cụm công nghiệp COMA 18 - Bích Hoà - TP. Hà Nội

Tel:  0243.688.7889 - Fax:  0243.688.7389

13

TOÀ NHÀ XUÂN MAI TOWER
Địa điểm : Tô Hiệu, Hà Đông - Hà Nội 
Quy mô dự án: 15.279 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty XD Đông Á

14

TOÀ KHÁCH VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Địa điểm : Nhà khách chính phủ - Hà Nội
Quy mô dự án: 3.000 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty XD Dũng Yến

15

TOÀ NHÀ  27 A2 TP GL
Địa điểm : 234 Phạm Văn Đồng - Hà Nội
Quy mô dự án: 22.000 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty XD TTB 

16

KHU ĐÔ THỊ MỚI LA KHÊ
Địa điểm : Khu đô thị mới La Khê 
Quy mô dự án: 16.400 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty XD TNQ

18

TOÀ NHÀ GOLDEN PALACE
Địa điểm : Lê Văn Lương -HN
Quy mô dự án: 18.600 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty XD Minh Đức

19

NHÀ MÁY NISSEI THÁI NGUYÊN
Địa điểm : Khu công nghiệp Thái Nguyên
Quy mô dự án: 18.500 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty XD Hazama

20

NHÀ MÁY MISTUBA
Địa điểm : Khu công nghiệp Hưng Yên
Quy mô dự án: 15.200 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty XD Hazama

21

TOÀ NHÀ THE PRIDE
Địa điểm : Khu đô thị La Khê -Văn Khê
Quy mô dự án: 19.500 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty XD Ngọc Bình

22

DỰ ÁN ECO GREEN
Địa điểm : Nguyễn xiển - thanh xuân - Hà nội
Quy mô dự án: 200.000 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty Tường Việt

DỰ ÁN HẢI PHÁT
Địa điểm : Khu đô thị La Khê -Văn Khê
Quy mô dự án: 120.000 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty Tân Việt 

TRUNG CƯ HOÀNG NGÂN
Địa điểm : 125 Hoàng Ngân - Hà Nội
Quy mô dự án: 15.000 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty TTB

HÀ NỘI LAND MARK 51
Địa điểm : Cầu am Vạn phúc Hà Đông
Quy mô dự án: 70.000 m2
Vật liệu thi công: Khung xương DAIICHI,Tấm USG Boral
Nhà thầu thi công: Công ty Ngọc Bình

 Xem tiếp trang 1 - 2 - 3